Progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych obowiązują dwa progi, mowa tutaj o wartości osiemnastu i trzydziestu dwóch procent. Zmianie natomiast ulegają wysokości tak zwanej kwoty wolnej od podatku. Dwa progi mają przede wszystkim na celu zrównoważyć wysokości podatków w stosunku do ilości uzyskiwanych przychodów. Najbogatsi płacą najwięcej.

 

 

 

Pierwszy próg podatkowy

 

Pierwszy próg podatkowy, czyli osiemnaście procent dotyczy kwoty do wartości 85528 złotych. Po uzyskaniu dochody wyższego obowiązywać będzie próg drugi.

 

                         

 

 

Drugi próg podatkowy

 

Drugi próg podatkowy do trzydzieści dwa procenty i zapłacą go osoby osiągające dochody powyżej 85528 złotych.

 

 

 

Kwota wolna od podatku

 

 

W porównaniu z latami poprzednimi zmianie uległa kwota wolna od podatku. Obecnie jej wysokości obowiązująca dla dochodów uzyskanych w roku 2017 to 15 395 złotych i cztery grosze. W ubiegłym roku kwota ta wynosiła 14839 złotych i dwa grosze.

 

 

 

Tagged Under