Co do zasady na każdej osobie prawnej ciąży obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem CIT, jednak istnieją pewne odstępstwa od tej zasady. CIT-u nie rozliczają:

 

- Skarb Państwa

 

- Narodowy Bank Polski

 

- Jednostki budżetowe i fundusze celowe

 

- Przedsiębiorstwa międzynarodowe i jednostki gospodarcze tworzone przez administrację państwową

 

- Gminy

 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

- ZUS

 

- Narodowy i regionalne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

- Organizacje religijne

 

 

Tagged Under