Rozliczanie się z Fiskusem na podstawie CIT-u pozwala przedsiębiorcom na skorzystanie z szeregu ulg związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, wśród tych ulg są:

 

 

 

ODLICZANIE STRAT

 

Jeśli przedsiębiorstwo poniosło straty w danym roku, to ma prawo odpisać ją od podatku przez kolejne lata, odliczenie nie może jednak przekraczać 50% podatku.

 

 

 

ODLICZANIE DAROWNIZN

 

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz religiach przedsiębiorstwa również można odliczyć od podatku, nie może to być jednak więcej niż 10% podatku.

 

 

 

ODLICZANIE WYDATKÓW NA NOWE TECHNOLOGII

 

Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na nowe technologie, które pozwalają na unowocześnienie produkcji lub usług. Muszą to być technologie stosowane na świecie krócej niż przez 5 lat.

 

 

 

ODLICZANIE WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWĄ

 

Od dochodu można obecnie odliczyć również wydatki ponoszone przez firmy na wpieranie działalności badawczo – rozwojowej.

 

Tagged Under