Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą w ramach prowadzonego przez siebie biznesu uzyskać wsparcie finansowe z funduszy europejskich. Istnieje kilka dotowanych przez Unie Europejską obszarów działalności. O środki można starać się w ramach jednego z 5 Funduszy Europejskich są to:

Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Celem tego programu jest zmniejszenie różnic w rozwoju gospodarczym regionów Unii oraz wspieranie współpracy między regionami.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Jego główny cel to walka z bezrobociem, dlatego z tego funduszu wspierane są wszelkie inicjatywy, które wspierają inicjatywy zmniejszające bezrobocie.

 

Fundusz Spójności

Jest kierowany do krajów gdzie DNB wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy członkami i regionami Unii.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wspomaga rozwój obszarów wiejskich i zmiany w strukturze rolniczej.

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

 

 

 

Tagged Under