Aby obniżyć podatek dochodowy należy od firmy państwu, firmy bardzo często starają się generować koszty. By obniżyć wysokość podatku dochodowego, do kosztów prowadzenia działalności można zaliczyć wydatki ponoszone według poniższych kategorii:

 

Wydatki na czynsz i media – w koszty można wrzucić w całości czynsz za wynajem lokalu, w którym działa firma, oraz wszystkie rachunki jakie płaci w związku z prowadzoną działalnością.

 

Wyposażenie biura – wszystkie wydatki jakie ponosi firma na umeblowanie biura, oraz na zakup komputerów i telefonów można wrzucić w koszty. W przypadku wydatków, które nie są w sposób oczywisty związany z prowadzeniem działalności wymagają uzasadnienia i udowodnienia, że ich poniesienie było konieczne.

 

Usługi dla biznesu – koszty korzystania z usług firm świadczących usługi dla biznesu również można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Firmowy samochód – koszty związane z samochodem, który zgłoszony jest jako firmowy również mogą zostać zaliczone w poczet kosztów prowadzenia działalności gospo

darczej.

 

Tagged Under