1. Osoby, które prowadziły w minionym roku pozarolniczą działalność gospodarczą według skali podatkowej,

 

2. Osoby działające w specjalnej produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach ogólnych

 

3. Osoby, które uzyskały dochody z najmu lub dzierżawy

 

4. Osoby, które są zobowiązane samodzielnie opłacać zaliczki na podatek

 

5. Osoby korzystające z kredytu podatkowego,

 

6. Osoby, które doliczają do swoich, dochody nieletnich dzieci

 

7. Osoby obniżające dochód, o straty z lat ubiegłych

 

8. Osoby wykazujący zryczałtowany podatek dochodowy, jeśli płatnik nie pobrał podatku.

 

 

Tagged Under