Rozliczając z państwem podatek mamy również możliwość odpisać pewnego rodzaju ulgi od podatku. Mamy kilka możliwości skorzystania z ulgi podatkowej, między innymi są to:

 

Abolicyjna

Jest to odliczenie od podatku w Polsce, podatku opłaconego za granica. By z niej skorzystać należy posiadać potwierdzenie opłacenia podatku w innym kraju.

 

Budowlana

Jeśli w minionym roku przeprowadzaliśmy remont lub budowę domu i jeśli spełniamy inne kryteria, wówczas na podstawie faktur za materiały możemy dokonać odliczeń od podatku

 

Prorodzinna

Jest to ulga przysługująca rodzicom i prawnym opiekunom dzieci. Nie wymaga poświadczeń, jednak stosowny organ może wystąpić z żądaniem udowodnienia praw do opieki.

 

Tagged Under