Usługi call center dla biznesu coraz częściej są realizowane przez zewnętrzne firmy w ramach tak zwanego outsourcingu. Ich popularność sprawia, że dostawcy usług telemarketingowych czy związanych z kompleksową obsługą klienta, muszą zdawać sobie sprawę z potrzeby ciągłych inwestycji i rozwijania systemów telekomunikacyjnych przez nich wykorzystywanych.

 

 

 

Informacje na temat nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych znaleźć można na tej stronie: alfavox.pl. To kompendium wiedzy na temat tego, jak powinna wyglądać kompleksowa obsługa klienta.

 

Odsłony: 9255

 

Listę towarów objętych 5% podatkiem VAT reguluje załącznik do ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. Na tej liście znajdują się między innymi:

 

*Podstawowe produkty żywnościowe: chleb, produkty mleczarskie, .

*Produkty rolne

*Orzechy i owoce

*Zwierzęta i produkty zwierzęce (z pewnymi zastrzeżeniami)

*Mięso i produkty mięsne

*Ryby i usługi związane z rybołówstwem

*Napoje bezalkoholowe

*Dania gotowe

*Książki niezależnie od nośnika, na którym się znajdują

*Czasopisma specjalistyczne

*Nuty w formie drukowanej

 

 

 

Odsłony: 1077

 

Obowiązujące obecnie stawki podatku VAT mają charakter tymczasowy, zostały wprowadzone na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Możemy więc wkrótce spodziewać się zmian i nowych ustaleń w tym zakresie, nim to jednak nastąpi obecnie obowiązujące stawki przedstawiają się następująco:

 

*23% - jest to stawka podstawowa podatku od towarów i usług,

 

*8% - jest to stawka obowiązująca na dostawy, budowę, remonty, modernizację, termomodernizację,

 

*5% - podatek ten obejmuje podstawowe produkty żywnościowe, nie ma on charakteru przejściowego.

 

Odsłony: 1048

Na czym polega obciążenie odwrotne?

Obciążenie odwrotne to przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na odbiorcę.

 

Kiedy można stosować obciążenie odwrotne?

Obciążenie odwrotne można stosować jedynie w sytuacji gdy nabywcą towarów jest czynny podatnik VAT.

 

Obowiązki przedsiębiorcy

Od 2015 r. przedsiębiorcy są zobligowani do tworzenia rozliczeń wszystkich transakcji z obciążeniem odwrotnych i składania ich do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym.

 

 

Odsłony: 1075

 

Rozliczanie się z Fiskusem na podstawie CIT-u pozwala przedsiębiorcom na skorzystanie z szeregu ulg związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, wśród tych ulg są:

 

 

 

ODLICZANIE STRAT

 

Jeśli przedsiębiorstwo poniosło straty w danym roku, to ma prawo odpisać ją od podatku przez kolejne lata, odliczenie nie może jednak przekraczać 50% podatku.

 

 

 

ODLICZANIE DAROWNIZN

 

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz religiach przedsiębiorstwa również można odliczyć od podatku, nie może to być jednak więcej niż 10% podatku.

 

 

 

ODLICZANIE WYDATKÓW NA NOWE TECHNOLOGII

 

Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na nowe technologie, które pozwalają na unowocześnienie produkcji lub usług. Muszą to być technologie stosowane na świecie krócej niż przez 5 lat.

 

 

 

ODLICZANIE WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWĄ

 

Od dochodu można obecnie odliczyć również wydatki ponoszone przez firmy na wpieranie działalności badawczo – rozwojowej.

 

Odsłony: 1032