Na czym polega obciążenie odwrotne?

Obciążenie odwrotne to przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na odbiorcę.

 

Kiedy można stosować obciążenie odwrotne?

Obciążenie odwrotne można stosować jedynie w sytuacji gdy nabywcą towarów jest czynny podatnik VAT.

 

Obowiązki przedsiębiorcy

Od 2015 r. przedsiębiorcy są zobligowani do tworzenia rozliczeń wszystkich transakcji z obciążeniem odwrotnych i składania ich do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym.

 

 

Tagged Under