Obowiązujące obecnie stawki podatku VAT mają charakter tymczasowy, zostały wprowadzone na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Możemy więc wkrótce spodziewać się zmian i nowych ustaleń w tym zakresie, nim to jednak nastąpi obecnie obowiązujące stawki przedstawiają się następująco:

 

*23% - jest to stawka podstawowa podatku od towarów i usług,

 

*8% - jest to stawka obowiązująca na dostawy, budowę, remonty, modernizację, termomodernizację,

 

*5% - podatek ten obejmuje podstawowe produkty żywnościowe, nie ma on charakteru przejściowego.

 

Tagged Under