Listę towarów objętych 5% podatkiem VAT reguluje załącznik do ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. Na tej liście znajdują się między innymi:

 

*Podstawowe produkty żywnościowe: chleb, produkty mleczarskie, .

*Produkty rolne

*Orzechy i owoce

*Zwierzęta i produkty zwierzęce (z pewnymi zastrzeżeniami)

*Mięso i produkty mięsne

*Ryby i usługi związane z rybołówstwem

*Napoje bezalkoholowe

*Dania gotowe

*Książki niezależnie od nośnika, na którym się znajdują

*Czasopisma specjalistyczne

*Nuty w formie drukowanej

 

 

 

Tagged Under